english

EEA Grants Norway Grants Liepāja Liepājas Universitāte EEA Norway Liepaja logo
1   2   3   4   5  

2. jūlijā paziņojums par iepirkuma rezultātiem tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā http://www.iub.gov.lv.02.07.2009


29. jūnijā notiek iepirkuma rezultātu izskatīšana, par uzvarētāju tiek atzīts SIA “UPTK”. Pirms vairākiem gadiem SIA “UPTK” jau veica Liepājas Universitātes mācību korpusa Kuršu ielā 20 fasādes un jumta rekonstrukciju.29.06.2009


Kūrmājas prospekta 13 pagrabstāvs pirms rekonstrukcijas.


28.06.2009


25. jūnijā visiem interesentiem tiek piedāvāti informatīvie flajeri par Liepājas Universitātes bakalaura studiju programmu Jauno mediju māksla.


25.06.2009


2009. gada 8. maijs būvniecības iepirkuma izsludināšana pagrabstāva telpu renovācijai ēkai Kūrmājas prospektā 13, Liepājā.
Pieteikumus iesniedz trīs līdzvērtīgi pretendenti: SIA “Būvnieks”, SIA “Kurzemes būvniecības centrs” un SIA “UPTK”.08.05.2009


16. aprīlī Liepājas Universitātes rektors Oskars Zīds un Liepājas  Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks paraksta līgumu, kas paredz pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā”. Kopumā pašvaldība projektā līdzfinansē 4,9% no projekta kopējām izmaksām, kas ir 26 344 latu.
Universitātes rektors O. Zīds atzīst, ka šāda sadarbības forma, kad pašvaldība līdzfinansē nozīmīgus projektus, ir attīstāma. „Mēs savās stratēģijās esam atzinuši, ka viens no veidiem, kā nodrošināt turpmāku Liepājas Universitātes attīstību apstākļos, kad samazinājušies naudas līdzekļi no valsts budžeta, ir dažāda veida finanšu instrumentu līdzekļu piesaiste. Apsveicami, ka Liepājas  Dome atbalsta šādas iniciatīvas un pozitīvi novērtē mūsu darbību un ieguldījumu pilsētā, piešķirot tam reālus finanšu līdzekļus,” atzīmē O. Zīds.
„Liepājas pilsēta savu attīstību vienmēr saskatījusi gan ražošanas un industriālajā potenciālā, gan īpaši lepojusies un izcēlusies ar liepājnieku radošām un oriģinālām mākslas idejām. Abas šīs nozares ir pilsētai vienlīdz vērtīgas”, pašvaldības atbalstu izglītības programmai komentē domes priekšsēdētājs U. Sesks. „Šodien jaunu skatījumu un darba pieredzi meklējam abos šajos attīstības procesos, tāpēc pašvaldības atbalsts jauno mediju mākslas izglītības programmai būtībā ir ilgtermiņa ieguldījums, lai veicinātu Liepājas pilsētas radošo pakalpojumu un produktu eksportu.”16.04.2009


Pie Kūrmājas prospekta 13 ēkas izlikta plāksne, kas vēsta par projekta “Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā”

 īstenošanas uzsākšanu.


06.04.2009


Liepājas Universitāte ir gandarīta un priecājas uzsākt projekta „Jauno mediju mākslas izveide un attīstība Liepājā” īstenošanu. Tas tiek finansēts ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu. Līdzfinansējumu 4.9% apmērā ir piešķīrusi arī Liepājas Dome. Projekta kopējā attiecināmā summa - 748 892 EUR. (Projekta vadītāja – Dr.art. Aija Druvaskalne-Urdze)

Jau š. g. rudenī jauno mediju mākslas studenti studijas uzsāks jaunās telpās Liepājā, Liepājas Universitātes Humanitārās fakultātes, kas atrodas Kūrmājas prospektā 13, pagrabstāvā un strādās ar atbilstošu aprīkojumu, tehnoloģijām un citiem resursiem. Pēc telpu renovācijas šeit būs pieejamas:

  • fotostudija „no analogā līdz digitālajam”,
  • skaņu eksperimentālā studija,
  • mediju laboratorija,
  • publiski pieejama eksperimentu telpa studentu, viesmākslinieku, pētnieku darbu prezentēšanai un komunikācijai,
  • mediatēka un atbilstoši aprīkota lekciju/nodarbību/diskusiju telpa,
  • studiju/atpūtas telpa.


Šajās dienās darbu uzsāk starptautiska darba grupa, kura izstrādās maģistra studiju programmu jauno mediju mākslā. 2010. gada vasarā pašreizējās bakalaura studiju programmas „Jauno mediju māksla” absolventiem un citiem interesentiem būs iespēja mērķtiecīgi turpināt studijas maģistrantūrā.

Projekta ietvaros jauno mediju izglītībā iesaistītajiem mācībspēkiem būs iespējas doties pieredzes apmaiņas komandējumos uz citām Eiropas universitātēm un institūcijām. Tiks organizēti profesionālās pilnveides kursi, semināri. Studiju programmai tiks piesaistīti starptautiski vieslektori.

Projekta „Jauno mediju mākslas izveide un attīstība Liepājā” īstenošana dos nopietnu ieguldījumu Liepājas pilsētas un reģiona kultūrvides un radošo industriju attīstībā. Projekts tiek īstenots laikā no 2009. gada 30. marta līdz 2011. gada 30. aprīlim.

Atbalstītāji:
30.03.2009