english

EEA Grants Norway Grants Liepāja Liepājas Universitāte EEA Norway Liepaja logo

Liepājas Universitāte ir gandarīta informēt par projekta "Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā" īstenošanas uzsākšanu.  Projekts tiek finansēts no Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekļiem. Kopējais projekta budžets - 442 428 EUR. Projekta vadītājs - Atis Egliņš Eglītis.

Laika posmā no 2009. gada augusta līdz 2010. gada decembrim projekta ietvaros norisināsies dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir paplašināt jauno mediju mākslas izglītību Latvijā (Liepājā)
Plānotie ilgtermiņa ieguvumi ietver doktora programmas jauno mediju mākslā izveidi, cilvēkresursu pilveides nodrošināšanu un uzlabotu mācīšanas un mācīšanās procesu, kā arī tehnisko nodrošinājumu studiju un pētniecības vides uzlabošanai.

Projekta ietvaros tiks uzsākts īstenot vairākus pētniecības projektus jauno mediju mākslas kontekstā, norisināsies profesionālās pilnveides semināri, notiks konference, tiks stiprināts un paplašināts sadarbības tīkls ar sociālekonomiskajiem partneriem, kā arī tiks veiktas daudzas citas aktivitātes, lai nostiprinātu un attīstītu jauno mediju mākslas izglītību Liepājas Universitātē.

Jaunumus un notikumus lūdzu skatīt sadaļā "Projekta dienasgrāmata".